Metanavigasyon (üstbilgi veya altbilgi navigasyon alanı):

Burada acil sayfasına, iletişim bilgilerine, erişilebilirlik ayarlarına, dil seçimine ve arama fonksiyonuna erişim bulacaksınız.

Navigasyonu açmak

Barorefleks Aktivasyon Tedavisi (BAT, baroreseptör uyarımı)

  

Baroreseptör uyarımı, refrakter arteriyel hipertansiyonun tedavisine ek olarak, kalbin oldukça kısıtlı bir pompalama fonksiyonunun tedavisi için etkili bir tedavi seçeneğidir.

Burada bulunuyorsunuz:


Barorefleks Aktivasyon Tedavisi (BAT, baroreseptör uyarımı)

Baroreseptör uyarımı cihazı nedir?
Baroreseptör uyarımı, refrakter arteriyel hipertansiyonun tedavisine ek olarak, kalbin oldukça kısıtlı bir pompalama fonksiyonunun tedavisi için etkili bir tedavi seçeneğidir. Kalp yetmezliği olan hastalarda sempatik ve parasempatik sinir sistemi arasında bulunan denge bozukluğu mevcuttur. Bunun neticesinde sempatik sinir sisteminde aşırı hareketlilik ve aynı zamanda parasempatik sinir sisteminde de azalan bir hareketlilik oluşmaktadır. Bu dengesizliğin hastalığın seyri üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Baroreseptör uyarımında, karotis arter alanında bulunan basınç reseptörlerinin (baroreseptörler) bağlı olduğu cihaz uyarılar üretir. Bu, otonom sinir sistemini sempatik sinir sistemini azaltacak ve parasempatik sinir sistemini harekete geçirecek şekilde etkiler.

Baroreseptör uyarım cihazları nasıl implante edilir?
Baroreseptör uyarım cihazı implantasyonu Kalp ve Damar Cerrahisi işbirliği ile genel anestezi altında yapılmaktadır. Bu müdahalede, bir elektrot, karotis arterinin bulunduğu bölgedeki basınç reseptörleri (baroreseptörler) üzerine yerleştirilir ve bir uyarı jeneratörüne bağlanır. Kalp piline benzer şekilde deri altı ya da göğüs kası arkasına yerleştirilmektedir.
BAT sistemlerinin kontrol muayeneleri belli aralıklarla (her 6 ilâ 12 ayda bir) kalp pili polikliniğimizde yapılmaktadır.