Metanavigasyon (üstbilgi veya altbilgi navigasyon alanı):

Burada acil sayfasına, iletişim bilgilerine, erişilebilirlik ayarlarına, dil seçimine ve arama fonksiyonuna erişim bulacaksınız.

Navigasyonu açmak

Defibrilatör

Yavaş (bradikardi) kardiyak aritmilere ek olarak, tedavi edilmezse, kalp durmasına (“ani kardiyak ölüm”) yol açabilen hızlı (taşikardiyak) kalp aritmileri (ventriküler taşikardiler, ventriküler fibrilasyon) vardır.

Burada bulunuyorsunuz:


Transvenöz Defibrilatör (ICD) İmplantasyonu

Klicken, um das Viedeo zu starten.

ICD nedir (otomatik çalışan implante edilebilen bir kardıyoverter)?
Yavaş (bradikardi) kardiyak aritmilere ek olarak, tedavi edilmezse, kalp durmasına (“ani kardiyak ölüm”) yol açabilen hızlı (taşikardiyak) kalp aritmileri (ventriküler taşikardiler, ventriküler fibrilasyon) vardır. “Ani kardiyak ölüm” için risk faktörleri arasında örneğin kalbin son derece kısıtlı bir pompalama fonksiyonu, bazı doğuştan kalp hastalıkları ve halihazırda hayatta kalmış bir “ani kardiyak ölüm” sayılabilir.

İmplante edilen bir defibrilatör oluşan bir kalp ritmi bozukluğunu tespit eder ve bu bozukluğu ya ağrısız ve hastanın haberi olmaksızın aşırı uyarım vererek (antitaşikardik uyarım) ya da şok vererek (defibrilasyon, ağrılı) bitirebilir ve kalp ritmini yeniden normal hale getirebilmektedir. Bunun için gerekli olan enerji nedeniyle, bir ICD implantı geleneksel bir kalp pilinden biraz daha büyüktür. İmplante edilen tüm defibrilatörler her zaman bir kalp pili fonksiyonunu da içermektedirler.

Defibrilatörler (ICD) nasıl implante edilir?
Kalp piline benzer bir şekilde klasik transvenöz defibrilatör lokal anestezi altında ve ek olarak uyku halini oluşturan ilaçlar yardımıyla köprücük kemiğinin altında deri altı ya da göğüs kası arkasına yerleştirilmektedir. Kalbe giden ven üzerinden bir defibrilatör elektrodu (tek odacıklı ICD) veya iki elektrot (çift odacıklı ICD) sağ ventrikülün içine yerleştirilip kalbin iç zarına (vidalama mekanizması yardımıyla) sabitlenir.
Kontrol muayeneleri ve kalp pili sistemlerinin denetimi belli aralıklarla (her 6 ilâ 12 ayda bir) polikliniğimizde ya da doktor muayenehanesinde gerçekleştirilmektedir.


Derialtı Defibrilatör (S‐ICD) İmplantasyonu

Klicken, um das Video zu starten

Derialtı defibrilatör (S‐ICD) nedir?
Transvenöz defibrilatörlerde olduğu gibi subkutan (derialtı) bir ICD ortaya çıkan hızlı kalp ritmi bozuklukları (taşikardi) tespit eder ve bunları verilen uyarımlar sayesinde bitirebilir. Bu tip defibrilatörlerde elektrot deri altı yağ dokusu içine yerleştirildiğinden, klasik transvenöz defibrilatörde olduğu gibi kalbin içinde bir elektrodun bulunması gerekli değildir. Transvenöz ICD sistemlerinden farklı olarak implant köprücük kemiğinin altına değil göğüs kafesinin soluna implante edilir. Ancak subkutan ICD transvenöz ICD’den farklı olarak ortaya çıkan hızlı kalp ritmi bozukluklarını (taşikardi) aşırı uyarım (antitaşikardik uyarım) denilen ağrısız uygulaması ile değil, sadece şok vererek (defibrilasyon, ağrılı) bitirebilir. Subkutan ICD transvenöz ICD’den farklı olarak ayrıca kalp pili fonksiyonu içermez ve böylece bu sistem yavaş kalp ritmi bozukluğu olan (bradikardi) hastalar için uygun değildir.

Subkutan defibrilatörler nasıl implante edilir?
Subkutan ICD lokal anestezi altında ve ek olarak uyku halini oluşturan ilaçlar yardımıyla implante edilmektedir. İmplant sol göğüs kafesinin solunda göğüs kasların arasına yerleştirilmektedir. Uygun elektrot deri altından göğüs kemiği boyunca ve kaburganın kavsesini takip edecek bir şekilde implante edilerek S‐ICD implantına bağlanır. Kalp ve damar sistemine bu durumda dokunulmamış olur. S‐ICD’nin fonksiyonunu test etmek için, müdahale sırasında hızlı bir kalp ritmi bozukluğu (ventriküler fibrilasyon) tetiklenmektedir.
Kontrol muayeneleri ve kalp pili sistemlerinin denetimi belli aralıklarla (her 6 ilâ 12 ayda bir) kalp pili polikliniğimizde ya da doktor muayenehanesinde gerçekleştirilmektedir.