Metanavigasyon (üstbilgi veya altbilgi navigasyon alanı):

Burada acil sayfasına, iletişim bilgilerine, erişilebilirlik ayarlarına, dil seçimine ve arama fonksiyonuna erişim bulacaksınız.

Navigasyonu açmak

Kalp Pili

Kalp pilleri, yavaş kalp ritmi bozukluklarının tedavisinde 50 yıldan uzun bir süredir başarıyla kullanılmaktadır.

Burada bulunuyorsunuz:

Transvenöz Kalp Pillerinin İmplantasyonu

Klicken, um das Video zu starten.

Kalp pili nedir?
Kalp pilleri, yavaş kalp ritmi bozukluklarının tedavisinde 50 yıldan uzun bir süredir başarıyla kullanılmaktadır. Geleneksel kalp pili sistemleri, bir lityum pil ve elektronik bileşenler içeren ve ek olarak cihaza takılan elektrotlar ile cihazın atrium (sağ atrium) ve/veya ventrikül (sağ ventrikül) ile iletişimini sağlayan yaklaşık kibrit kutusu büyüklüğünde cihazlardır. Kalp pilleri kalp ritminin takibini ve yavaş çalışan bir kalp ritminde (bradikardi) kalbin uyarımını yapabilmektedir. Bu uyarılar sadece çok düşük enerjiye ihtiyaç duyduğundan, hasta tarafından algılanmaz. Kullanılan elektrotların sayısı mevcut kalp ritmi bozukluğuna göre belirlenmektedir.

Klasik kalp pili sistemlerinin tedavi ettikleri hastalıklar aşağıdaki gibidir:

  • Hasta sinüs sendromu (Sick‐Sinus‐Syndrom). Bu hastalıkta kalbin doğal uyarı çıkış merkezinde, tıbbi adı ile sinüs düğümünde, fonksiyon bozukluğu mevcuttur.
  • Atriyoventriküler iletim bozukluğu (AV Blok). Bu hastalıkta atriyum ve ventrikül arasında elektriksel uyarıların iletim bozukluğu mevcuttur.

Yavaş kalp atışının tipik semptomları arasında baş dönmesi, nefes darlığı, bitkinlik ve bayılma (senkop) sayılabilir.

Kalp pili sistemleri nasıl implante edilir?

Klasik transvenöz kalp pili lokal anestezi altında ve ek olarak uyku halini oluşturan ilaçlar yardımıyla köprücük kemiğinin altında deri altı ya da göğüs kası arkasına yerleştirilmektedir. Röntgen kontrolü altında bir elektrot (tek odacıklı kalp pili) veya iki elektrot (çift odacıklı kalp pili) kalbe giden ven üzerinden sağ kalbin içine yerleştirilip kalbin iç zarına (endorkard) vidalama mekanizması yardımıyla sabitlenir.
Ameliyat sonrası ilk kontrol randevusu genellikle 4 ilâ 6 hafta içinde kalp pili polikliniğimizde gerçekleşmektedir. Kalp pili sistemlerinin düzenli takibi ve kontrolü, kalp pili polikliniğimize veya doktor muayenehanesinde sabit aralıklarla (her 6 ilâ 12 ayda bir) gerçekleşir.


Elektrotsuz Kalp Pillerin İmplantasyonu

Klicken, um das Video zu starten.

Elektrotsuz kalp pili nedir?
Geleneksel kalp pillerinden farklı olarak, bu kalp pilleri, tümüyle kendi içinde kapalı bir sistem olarak doğrudan sağ ventrikül içerisine yerleştirilmektedir ve elektrot olmaksızın çalışmaktadır. Benzer pil ömrü ile bu yenilikçi kalp pili sistemi, yaklaşık 10 kat daha büyük olan geleneksel kalp pili sistemlerinden önemli ölçüde daha küçüktür. Ancak elektrotsuz kalp pili sadece sağ ventrikül uyarım ihtiyacı duyan hastalar için uygundur. Ventrikul ve atriyum uyarım imkanı sağlayan elektrotsuz kalp pilleri (geleneksel çift odacıklı kalp pilleri ile karşılaştırılabilir) daha geliştirme aşamasındadır.

Elektrotsuz kalp pili sistemleri nasıl implante edilir?
Elektrotsuz kalp pili lokal anestezi altında ve ek olarak uyku halini oluşturan ilaçlar yardımıyla sağ ventrikül içine yerleştirilmektdir. Femoral ven girişinden tüm sistem bir kateter ile sağ ventriküle kadar ilerletilir ve yerleştirilir. Kontrol muayeneleri ve kalp pili sistemlerinin denetimi belli aralıklarla (her 6 ilâ 12 ayda bir) kalp pili polikliniğimizde ya da doktor muayenehanesinde gerçekleştirilmektedir.