Metanavigasyon (üstbilgi veya altbilgi navigasyon alanı):

Burada acil sayfasına, iletişim bilgilerine, erişilebilirlik ayarlarına, dil seçimine ve arama fonksiyonuna erişim bulacaksınız.

Navigasyonu açmak

Kardiyak Kontraktilite Modülasyonu (CCM)

[Türkische Übersetzung] Implantation von Geräten zur Behandlung der Herzmuskelschwäche

Die Behandlung von schweren Formen der Herzinsuffizienz erfolgt mit Methoden der kardialen Resynchronisationstherapie (CRT), der kardialen Kontraktilitätsmodulation (CCM) und der Barorezeptorstimulation.

Burada bulunuyorsunuz:

Kardiyak Kontraktilite Modülasyonu (CCM, „Optimizer-Sytem“)

Kardiyak kontraktilite modülasyon (CCM) nedir?
Kardiyak kontraktilite modülasyonu orta ila yüksek derecede kalbin sınırlı pompalama fonksiyonu gösteren hastalar için uygun bir tedavi yöntemidir. Çalışma prensibi kalp pillerden farklı olarak kalp kontraksiyonu oluşturmayan elektrik uyarımlarına dayanmaktadır. Bu uyarımlar kalbin belirli siklusunda (mutlak refraktör periyodu) verilmektedir. Salgılanan belirli proteinler yardımı ile CCM uyarıları kalbin pompalama fonksiyonunu artırırlar ve böylece sınırlı bedensel dayanıklılık gibi kalp yetmezliği semptomları düzeltilmektedir.
İmplantın olası yüksek elektrik tüketimi nedeni ile implant bataryası haftada bir hasta tarafından şarj edilmelidir. Bu işlem evde harici bir cihazın implantın bulunduğu yere konularak (haftalık şarj etme süresi 40 ilâ 60 dakikadır) yapılmaktadır.

Kardiyak kontraktilite modülasyon cihazları nasıl implante edilir?
Kardiyak kontraktilite modülasyon cihazları kalp pili veya defibrilatör implantına benzer şekilde implante edilmektedir. İmplantasyon lokal anestezi altında ve ek olarak uyku halini oluşturan ilaçlar yardımıyla yapılmaktadır. İmplant genellikle sağ göğüs tarafında köprücük kemiğinin altında deri altı ya da göğüs kası arkasına yerleştirilmektedir. İki elektrot kalbe giden ven üzerinden sağ ventriküle yerleştirilip kalbin iç zarına (endorkard) vidalama mekanizması yardımıyla sağ ve sol ventrikülü ikiye ayıran bölmeye (septum) sabitlenir. Buna ek olarak bir elektrot sağ atriyum bölgesine yerleştirilebilir.
Kontrol muayeneleri ve CCM sistemlerinin denetimi belli aralıklarla (her 6 ilâ 12 ayda bir) kalp pili polikliniğimizde yapılmaktadır.