Metanavigasyon (üstbilgi veya altbilgi navigasyon alanı):

Burada acil sayfasına, iletişim bilgilerine, erişilebilirlik ayarlarına, dil seçimine ve arama fonksiyonuna erişim bulacaksınız.

Navigasyonu açmak

Kardiyak Resenkronizasyon Terapisi (CRT)

Kalp Yetmezliği Terapisi İçin İmplante Edilen Cihazlar

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT), kardiyak kontraktilite modülasyonu (CCM) ve baroreseptör uyarımı, şiddetli kalp yetmezliği formlarını tedavi etmek için kullanılır.

Burada bulunuyorsunuz:

Kardiyak Resenkronizasyon Terapisi (CRT)

Klicken, um das Video zu starten.

Kardiyak resenkronizasyon terapisi cihazı nedir?
Kardiyak resenkronizasyon implantasyonundan kalbin oldukça kısıtlı bir pompalama fonksiyonu ve iki ventrikülün asenkron kontraksiyonu sorunu yaşayan hastalar faydalanmaktadır. Mevcut sınırlı kan pompalama gücüne sahip bir kalp için, sol ve sağ ventrikülün değişik zamanlı kontraksiyonu kalp performansının gittikçe zayıflamasına ve klinik semptomlara yol açmaktadır.
Sol ve sağ ventriküle uyarım verip bunların tekrar eş zamanlı kontraksiyonunu sağlayarak (kardiyak resenkronizasyon), kalbin pompalama gücünün iyileştirilmesi mümkündür. Kalp yetmezliğinden kaynaklanan bedensel faaliyetler sırasında çabuk yorulma gibi belirtiler bu sayede iyileşmektedir.

Kardiyak resenkronizasyon terapisi cihazı nasıl implante edilir?
CRT sistemleri (kardiyak resenkronizasyon terapisi için uygun cihazlar) kalp pili sistemi veya bir defibrilatöre benzer bir şekilde implante edilmektedir. İmplantasyon lokal anestezi altında ve ek olarak uyku halini oluşturan ilaçlar yardımıyla yapılmaktadır. CRT cihazı köprücük kemiğinin altında deri altı ya da göğüs kası arkasına yerleştirilmektedir. Kalp pili veya defibrilatör implantasyonunda olduğu gibi bir veya iki elektrot kalbe giden ven üzerinden kalp içine yerleştirilir ve kalbin iç zarına sabitlenir. Buna ek olarak başka bir elektrot sol ventrikül tarafında bulunan koroner vene yerleştirilmektedir.
Bu sistemler sadece kalp pili fonksiyonu içeren (CRT‐P) ya da ek olarak defibrilatör fonksiyonu (CRT‐D) içeren sistem olarak implante edilebilir.
Kontrol muayeneleri ve kalp pili sistemlerinin denetimi belli aralıklarla (her 6 ilâ 12 ayda bir) kalp pili polikliniğimizde ya da doktor muayenehanesinde gerçekleştirilmektedir.